รายการลิฟติ้งและต่อขนตา

เมนูและราคา

ลิฟติ้งขนตา

ลิฟติ้งขนตา ราคา

1,500B
→ 1,290B
(เฉพาะลูกค้าใหม่ 990B)

ลิฟติ้งขนตา &ลิฟติ้งขนคิ้ว ราคา

3,000B
→ 1,790B
(ออกแบบและจัดแต่งทรงคิ้ว เพิ่ม 500B)

ต่อขนตา

ต่อขนตาแบบช่อ

200 เส้น
300 เส้น
400 เส้น
500 เส้น
1,600B
1,800B
2,000B
2,200B
→ 1,200B
→ 1,400B
→ 1,600B
→ 1,800B

ต่อขนตา แบบเส้นต่อเส้น

60 เส้น
80 เส้น
100 เส้น
120 เส้น
140 เส้น
160 เส้น
1,000B
1,200B
1,400B
1,800B
2,000B
2,200B
→  800B
→ 1,000B
→ 1,200B
→ 1,400B
→ 1,600B
→ 1,800B

ต่อแบบ ไม่จำกัดจำนวนเส้น ราคา

3,000B

→ 1,900B

(สามารถเลือกได้ทั้งแบบช่อหรือเส้นต่อเส้น อย่างใดอย่างนึง )
ต่อเพิ่ม ภายใน 2 อาทิตย์ ในราคา 1,200B
ต่อเพิ่ม ภายใน 3 อาทิตย์ ในราคา 1,400B
ต่อเพิ่ม ภายใน 4 อาทิตย์ ในราคา 1,600B

ต่อขนตาล่าง

40 เส้น
50 เส้น
60 เส้น

800B
900B
1,000B

(ต่อเพิ่ม 10 เส้นราคา 100B)

よくあるご質問 Q&A

A. 毎回オフすると自まつげに負担がかかりますので、当店ではお付け足しをお勧めしております。寄れているエクステは部分的にオフして綺麗なエクステだけ残してお付け足し致します。
A. 綺麗に残っている場合は他店のエクステに付け足しも可能です。伸びているエクステだけ部分的にオフさせていただきます。
A. はい、シングルにボリュームラッシュの付け足し可能です。